Odbiór kominiarski

Zawsze po zakończeniu budowy lub remontu szyb kominowy musi być odebrany przez odpowiedniego specjalistę. Do zadań fachowca należy porównanie efektu z projektem, zgodności materiałów z planem technicznym oraz weryfikacja drożności przewodów, ciągów kominowych, a także kontrola wlotów i wylotów. W trakcie eksploatacji kanały muszą być czyszczone w terminach określonych przepisami. Mistrz kominiarski jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców obiektu, dlatego wszelkie prace przeprowadzane są niezwykle szczegółowo. Odbiór kominiarski może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Aktualnie stan techniczny przewodów oraz ich jakość można określić, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pamiętaj, że profesjonalny kominiarz pomoże Ci zminimalizować ryzyko ewentualnego zaczadzenia i pożaru.

potwierdzone doświadczenie

Zapoznaj się z moimi kwalifikacjami. Działam zgodnie z przepisami prawa, posiadam szereg udokumentowanych uprawnień.