Kwalifikacje

2008

Zdobycie tytułu Czeladnika

Uprawnienie nr 103777/2008

2009

Zdobycie tytułu Mistrza Kominiarskiego

Uprawnienie nr 21210/2009

2015

Świadectwo kwalifikacji D

Wymagania do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci kotłów parowych, wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, urządzeń wentylacyjnych powyżej 50kW

2015

Świadectwo kwalifikacji E

Wymagania do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci kotłów parowych, wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, urządzeń wentylacyjnych powyżej 50kW

Posiadam aktualne uprawnienia

Aktualne badania lekarskie

Aktualne badania lekarskie wraz z uprawnieniami do pracy na wysokości, respektowane w firmach posiadających certyfikaty ISO.

Aktualne badania BHP

Aktualne badania BHP, respektowane w firmach posiadających certyfikaty ISO.

Realizacje