Czyszczenie kominów

Regularne usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych powinno być zlecane w określonych przepisami prawa sytuacjach. Czyszczenie komina warto powierzyć specjaliście, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wśród moich usług znajdziesz:

  • czyszczenie kominów,
  • okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
  • odbiór kominów w nowych lub wyremontowanych budynkach.

Przewody kominowe odprowadzają na zewnątrz gazy spalinowe i są niezbędnym elementem systemu grzewczego. Nieprawidłowe działanie takiego szybu to ogromne zagrożenie dla osób przebywających w budynku i najbliższego otoczenia. Kominiarze zajmują się dokonywaniem przeglądów i prac konserwacyjnych w przewodach grzewczych. Terminowo kontrolowane systemy przyczyniają się do ochrony środowiska i zmniejszają ryzyko pożaru. Dodatkowo ich prawidłowe działanie gwarantuje mniejsze zużycie paliwa i minimalizowanie ryzyka ulatniania się czadu. Każdy właściciel nieruchomości powinien być świadomy, że ważne jest, aby prace w obrębie komina zlecić osobie, która ma adekwatne wykształcenie i profesjonalne narzędzia. Na mojej stronie możesz sprawdzić uprawnienia, które posiadam.